26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 10.b Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 2009 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 25 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 102 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
713 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2009, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.713/2009

Hlasovania:

Názov
0016.pdf