26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 17 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 22 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
720 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc Uznesenie č.720/2009

Hlasovania:

Názov
0023.pdf