26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 22 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 246 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
725 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.725/2009

Hlasovania:

Názov
0029.pdf