26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 21 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
724 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.724/2009

Hlasovania:

Názov
0028.pdf