26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 23 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 67 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
726 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach Uznesenie č.726/2009

Hlasovania:

Názov
0030.pdf