26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 4.b Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 54 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
706 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce Uznesenie č.706/2009

Hlasovania:

Názov
0007.pdf