26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 33.c Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 22 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
738 Voľba predsedu Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.738/2009

Hlasovania:

Názov
0043.pdf