26-2009 Dátum konania 24. 8. 2009 09:00

26-2009

Bod č. 4.a Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Hlavný dokument 78 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
705 Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009 Uznesenie č.705/2009

Hlasovania:

Názov
0006.pdf