27-2009 Dátum konania 12. 10. 2009 09:00

27-2009

Bod č. 5 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
752 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009 Uznesenie č.752/2009

Hlasovania:

Názov
0006.pdf