27-2009 Dátum konania 12. 10. 2009 09:00

27-2009

Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie č.1 21 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.2 21 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.3 21 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie č.4 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
758 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea" Uznesenie č.758/2009
759 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Letohrádok Dardanely-revitalizácia areálu hudobného múzea" Uznesenie č.759/2009
760 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer" Uznesenie č.760/2009
761 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach" Uznesenie č.761/2009

Hlasovania:

Názov
0012.pdf
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf