27-2009 Dátum konania 12. 10. 2009 09:00

27-2009

Bod č. 15 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 32 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
765 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji" Uznesenie č.765/2009

Hlasovania:

Názov
0019.pdf