1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

1-2009

Bod č. 10 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Iny č.1 20 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
6 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba členov komisie Uznesenie č.6/2009
7 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2009

Hlasovania:

Názov
0013.pdf
0014.pdf