1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

1-2009

Bod č. 2 Správa predsedu Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
10 Správa predsedu Volebnej komisie KSK o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja, Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu KSK a poslancov Zastupiteľstva KSK, vystúpenie predsedu KSK Uznesenie č.10/2009

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania