1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

1-2009

Bod č. 5 Voľba členov návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
1 Schválenie programu Uznesenie č.1/2009
2 Voľba členov návrhovej komisie a mandátovej komisie Uznesenie č.2/2009

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0007.pdf
0008.pdf