1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

1-2009

Bod č. 9 Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
4 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.4/2009
5 Voľba podpredsedu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.5/2009

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf