1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

1-2009

Bod č. 11.a Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
9 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.9/2009

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf