2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 5 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 60 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 106 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
15 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2010

Hlasovania:

Názov
0009.pdf