2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 12 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 14 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 62 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.2 38 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 38 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
23 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2010

Hlasovania:

Názov
0018.pdf