2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 7 Návrh VZN KSK č. . /2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 125 Kb Hlavný dokument
Iny 24 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
18 VZN KSK č.1/2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately v ZP KSK Uznesenie č.18/2010

Hlasovania:

Názov
0013.pdf