2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 54 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
22 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.22/2010

Hlasovania:

Názov
0017.pdf