2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 5.a Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 61 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 27 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 795 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
16 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Uznesenie č.16/2010

Hlasovania:

Názov
0010.pdf