2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 21 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24. 8. 2009 o založení spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy v časti A. bod 1 a 3 a v časti B a C

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 69 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 107 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 68 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 69 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
33 Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.727/2009 z 24.8.2009 k návrhu na založenie obchodnej spol. „ORID“, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a o majetkovej účasti KSK v tejto spol. v časti A) bod 1. a 3., B) a C) Uznesenie č.33/2010

Hlasovania:

Názov
0029.pdf