2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 18 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
30 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“ Uznesenie č.30/2010

Hlasovania:

Názov
0025.pdf