2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č../2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 30 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 70 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 117 Kb Hlavný dokument
Iny č.2 23 Kb Iny
Iny č.1 35 Kb Iny
Príloha Materiálu č.1 18 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 18 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 23 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 36 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
19 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.19/2010

Hlasovania:

Názov
0014.pdf