2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 15 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
27 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.27/2010

Hlasovania:

Názov
0022.pdf