2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 23.a Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 102 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.2 169 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 127 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
41 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2010

Hlasovania:

Názov
0039.pdf