2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 12 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument č.1 346 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 361 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010 Uznesenie č.14/2010

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf