2-2010 Dátum konania 8. 2. 2010 10:00

2-2010

Bod č. 24 Schválenie dohody o zániku predkupného práva

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 82 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
47 Schválenie dohody o zániku predkupného práva Uznesenie č.47/2010

Hlasovania:

Názov
0045.pdf