3-2010 Dátum konania 19. 4. 2010 09:00

3-2010

Bod č. 24 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
79 Odvolanie a voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.79/2010

Hlasovania:

Názov
0035.pdf
0036.pdf
0037.pdf
0038.pdf