4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 12 Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 33 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2068 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
104 Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR Uznesenie č.104/2010

Hlasovania:

Názov
0018.pdf