4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 19 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2009

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 95 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 65 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
111 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2009 Uznesenie č.111/2010

Hlasovania:

Názov
0025.pdf