4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 21 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 65 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 71 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 71 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
113 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.113/2010

Hlasovania:

Názov
0027.pdf