4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 23.b Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 94 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 655 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
115 Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy Uznesenie č.115/2010

Hlasovania:

Názov
0029.pdf