4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 143 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
99 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.99/2010

Hlasovania:

Názov
0013.pdf