4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 11 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 98 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 92 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 107 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
103 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.103/2010

Hlasovania:

Názov
0017.pdf