4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 9.a Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb "Koalícia 2013+"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 20 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
101 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb "Koalícia 2013+" Uznesenie č.101/2010

Hlasovania:

Názov
0015.pdf