4-2010 Dátum konania 28. 6. 2010 09:00

4-2010

Bod č. 5.a Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 64 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 113 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1004 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
96 Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry Uznesenie č.96/2010

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf