5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 5 Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 19 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
127 Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Uznesenie č.127/2010

Hlasovania:

Názov
0008.pdf