5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010 a Zmena uznesenia č.14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8.2.2010 a uznesenia č.94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28.6.2010

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument č.1 143 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument č.2 151 Kb Hlavný dokument
Iny 20 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
125 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010, Zmena uznesenia č.14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8.2.2010 a uznesenia č.94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28.6.2010 Uznesenie č.125/2010

Hlasovania:

Názov
0006.pdf