5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 18 Záver

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania