5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 16.h Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 64 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 67 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 75 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
146 Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.146/2010

Hlasovania:

Názov
0029.pdf