5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 6 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 308 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
128 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2010

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf