5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 8.a Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 65 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 75 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
131 Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a.s. Uznesenie č.131/2010

Hlasovania:

Názov
0013.pdf