5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 4.a Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
126 Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach Uznesenie č.126/2010

Hlasovania:

Názov
0007.pdf