5-2010 Dátum konania 30. 8. 2010 09:00

5-2010

Bod č. 17 Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakciu na informáciu denníka Korzár

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
148 Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár Uznesenie č.148/2010

Hlasovania:

Názov
0031.pdf