6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 5 Návrh VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately v zriaď.pôsobnosti KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 83 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 177 Kb Návrh VZN
Iny 70 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
152 VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately v zriaď.pôsobnosti KSK Uznesenie č.152/2010

Hlasovania:

Názov
0007.pdf