6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 15 Informatívna správa o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 37 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
166 Informatívna správa o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“ Uznesenie č.166/2010

Hlasovania:

Názov
0023.pdf