6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 7.a Riešenie komplexnej finančnej situácie nemocníc s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou vstupu strategického investora

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 67 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 59 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
154 Riešenie komplexnej finančnej situácie nemocníc s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou vstupu strategického investora Uznesenie č.154/2010

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf