6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 6 Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 63 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 73 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 154 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 89 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
153 Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.153/2010

Hlasovania:

Názov
0008.pdf
0009.pdf