6-2010 Dátum konania 18. 10. 2010 09:00

6-2010

Bod č. 9.a Návrh na vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 57 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 76 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
157 Vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie Uznesenie č.157/2010

Hlasovania:

Názov
0014.pdf